Máte už premyslený projektový zámer pre zavedenie inteligentných riešení v rámci Vášho mesta a regiónu? Potrebujete poradiť, ktorý operačný program a výzva by boli vhodné pre financovanie Vášho projektu? Potrebujete poradiť ako správne pripraviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok?

Kontaktujte najbližšie Informačno – poradenské centrum (IPC). IPC sú k dispozícii potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom minimálne 40 hodín týždenne, počas ktorých poskytujú osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho IPC vedú databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, ktorým posielajú informácie podľa oblastí záujmu; spolupracujú pri príprave a organizácii informačných aktivít, seminárov a školení, vykonávajú prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území kraja, prípadne vykonávajú ďalšie informačné aktivity. V záujme poskytovania jednotných informácií v každom kraji zriadili IPC na svojom webovom sídle sekciu s rovnakou štruktúrou, na plnení ktorej úzko spolupracujú s koordinátorom IPC.

Kontakty:

  • Informačno-poradenské centrum pre Nitriansky kraj VIAC INFO
  • Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj VIAC INFO
  • Informačno-poradenské centrum pre Trnavský kraj VIAC INFO
  • Informačno-poradenské centrum pre Košický kraj VIAC INFO
  • Informačno-poradenské centrum pre Prešovský kraj VIAC INFO
  • Informačno-poradenské centrum pre Žilinský kraj VIAC INFO
  • Informačno-poradenské centrum pre Banskobystrický kraj VIAC INFO