Slovenská inovačná a energetická agentúra poskytuje bezplatné odborné energetické poradenstvo o energeticky efektívnych opatreniach a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU. O rady a zodpovedanie vašich otázok môžete požiadať odborníkov SIEA osobne, telefonicky alebo e-mailom.

V rámci bezplatného odborného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU môžete využiť rady odborných konzultantov v konzultačných centrách SIEA – ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach, a to počas konzultačných hodín v Bratislave v pracovných dňoch v čase od 9.00 h do 15.00 h, na ostatných pracoviskách v dňoch utorok, štvrtok od 12.00 h do 15.00 h, streda, piatok od 8.00 h do 12.00 h,

bezplatnú poradenskú linku 0800 199 399 v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h

na odpovede na Vaše otázky emailové adresy
poradenstvo.ba@siea.gov.sk, poradenstvo.tn@siea.gov.sk,
poradenstvo.bb@siea.gov.sk, poradenstvo.ke@siea.gov.sk
Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych pozvánok a správ zverejnených na stránke, môžete sa zaregistrovať a prihlásiť sa na odber noviniek e-mailom.

Viac informácií o bezplatnom energetickom poradenstve nájdete na stránke
https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/