Vyhlásená výzva

OPKZP-PO1-SC123-2021-71-71. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenavrátneho finančného príspevku zameraná na monitorovanie a hodnotenie vôd

Vyhlásená: 21. septembra 2021
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Ministerstvo životného prostredia SR ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  zameraná na monitorovanie a hodnotenie vôd pre ochranu životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.

Cieľom výzvy je vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd.

Viac: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na monitorovanie a hodnotenie vôd