Vyhlásená výzva

OPKZP-PO4-SC411-2019-61 – 61. Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

Vyhlásená: 18. decembra 2019
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cieľ: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Podrobné informácie o výzve sú dostupné po kliknutí na tento odkaz: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU