Vyhlásená výzva

OPKZP-PO4-SC421-2019-59 – 59. Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Vyhlásená: 18. decembra 2019
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch.

Podrobné informácie o výzve sú dostupné po kliknutí na tento odkaz: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU