Vyhlásená výzva

OPKZP-PO4-SC451-2019-57 – 57. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Vyhlásená: 21. novembra 2019
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cieľ: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Podrobné informácie o výzve sú dostupné po kliknutí na tento odkaz: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU