Vyhlásená výzva

OPII-2018/7/1-DOP – Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – WIFI pre Teba

Vyhlásená: 30. júla 2018
Ukončená: 28. februára 2020

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Vďaka projektu WiFi pre Teba môžu obce a mestá získať finančný príspevok na zriadenie WiFi zón podľa ich výberu s bezplatným pripojením na internet. Peniaze vyčlenené z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) budú určené na technické vybavenie, ako sú WiFi routre či antény. Inšpirovali výzvy vychádza z projektu Európskej komisie WiFi4EU.

WiFi pre Teba je národnou nadstavbou projektu Wifi4EU, ktorý pripravuje Európska komisia (EK). V rámci európskeho projektu WiFi4EU sa peniaze budú rozdeľovať medzi 27 členských krajín a postupovať sa bude podľa princípu geografickej vyváženosti. Viac informácií o celoeurópskom projekte Wifi4EU nájdete TU

V rámci slovenského projektu WiFi pre Teba môžu mestá a obce môžu získať finančný príspevok v maximálnej výške 15 000,- EUR na jeden projekt z celkovej alokácie 10 miliónov zo zdrojov Európskej únie. Podľa pravidiel financovania štrukturálnych fondov sú žiadatelia povinní podieľať sa na spolufinancovaní projektu vlastnými zdrojmi vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku WiFi zón.

Výzva je vyhlásená ako otvorená a schvaľovanie predložených žiadostí bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl.

Podrobné informácie o výzve sú dostupné TU.