European Research Area (ERA) corona platform poskytuje informácie o možnostiach financovania v súvislosti s COVID-19 na úrovni Európskej únie.

Ponúka aktualizované informácie o zmene termínov na výzvy programu Horizon 2020, prehľad konkrétnych a súvisiacich iniciatív na boj s COVID-19 financovaných EÚ, často kladené otázky a ďalšie užitočné odkazy. V spolupráci s korešpondentmi krajín si platforma udržiava vyhradenú sekciu pre národné aktivity, možnosti financovania, projekty členských štátov a ostatných európskych krajín. ERA corona platform je jednou z 10 priorít Európskej komisie a jednotlivých štátov EÚ dohodnutých vo FIRST “ERAvsCORONA“ ACTION PLAN.

Viac: ERA corona platform