• 19. decembra 2022
 • CKO

Mimoriadny význam schváleného Programu Slovensko 2021 – 2027 pre budovanie a rozvoj inteligentných miest a regiónov na Slovensku

ČÍTAŤ VIAC
 • 24. júla 2020
 • CKO

Sprievodca financovaním trvalo udržateľného rozvoja

ČÍTAŤ VIAC
 • 23. júla 2020
 • CKO

Verejnosť môže pripomienkovať štúdie uskutočniteľnosti projektov zavádzania moderných technológií už aj v Prešove, Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici

ČÍTAŤ VIAC
 • 21. júla 2020
 • CKO

Mesto Senica zverejnilo k pripomienkovaniu „Štúdiu uskutočniteľnosti pre Smart plán mesta Senica“

ČÍTAŤ VIAC
 • 17. júla 2020
 • CKO

Operačný program Efektívna verejná správa podporí „Inteligentné a lepšie samosprávne kraje“ sumou takmer 22 mil. EUR

ČÍTAŤ VIAC
 • 09. júla 2020
 • CKO

S účasťou v The 100 Intelligent Cities Challenge sa počíta aj s Bratislavou

ČÍTAŤ VIAC
 • 08. júla 2020
 • CKO

Výzva „Moderné technológie“ ide do druhého kola

ČÍTAŤ VIAC
 • 30. júna 2020
 • CKO

Projekt RESILIO podporený iniciatívou UIA hľadá mestá, ktoré chcú vyskúšať koncept Smart Blue-Green Roofs.

ČÍTAŤ VIAC
 • 17. júna 2020
 • CKO

Odštartoval IV. ročník súťaže „Chytrá města pro budoucnost 2020“

ČÍTAŤ VIAC