Konferencia Jarná ITAPA 2020 sa aj tento rok venuje téme inteligentných miest. 4. júna 2020 budú reprezentanti samosprávy a odborníci diskutovať o najhorúcejších otázkach spojených s budovaním miest a regiónov.

V paneli Ako financovať rozvoj miest a regiónov po roku 2020, budú hlavní aktéri nového obdobia diskutovať o novom modeli financovania. Aké témy budú v diskusii? Nastavenie financovania miest a regiónov v novom programovom období po roku 2020, funkčné integrované teritoriálne investície, funkčná regionálna jednotka a príprava projektov na regionálnej úrovni.

Mestá sa rýchlo modernizujú, aby efektívne vedeli zvyšovať kvalitu života obyvateľov. Či už ide o zrýchlenie dopravy, zlepšenie parkovania, bezpečnosti ľudí, alebo znižovanie emisií. Aké problémy teraz riešia reprezentanti väčších miest? Aké sú ich plány na najbližšie roky? Aké sú ich inšpirácie? A ako môžu pomôcť technológie riešiť každodenný život ľudí? V poobednom paneli Mestá budúcnosti: Je kríza príležitosťou pre inovácie? Zistíte, aké výzvy rieši Tel Aviv, Praha, Bratislava a Žilina.

Pripojte sa na online prenos a načerpajte inšpiráciu.