Úlohou tohto dotazníka je zistiť skúsenosti, preferencie a očakávania užívateľov s používaním webových portálov, ktoré sa zameriavajú na agendu inteligentných miest a regiónov (IMaR).
Ambíciou je získať relevantné informácie, ktoré budú nápomocné pri aktualizácii a fungovaní webu smartcity.gov.sk, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Za jeho vyplnenie vopred ďakujeme a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť!

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV-wM2c0pogBf7KuInN2PM6puoVw31Iq8soaqaNoT-a1qy4g/viewform