Od 19. októbra 2021 bude spoločnosť Smart Cities Connect hostiť vedúcich predstaviteľov miest, priemyslu a iných sektorov počas nasledujúcich troch dní, kde nadviažu na témy a procesy, ktoré prerušila pandémia koronavírusu. Smart Cities Connect Conference a Expo ponúka najkomplikovanejšiu konferenciu, expozíciu a akcelerátor inovácií inteligentného mesta v Severnej Amerike. Cieľom je urýchlené prijímanie inteligentných technologických riešení, poskytovanie pomoci pri riešení problémov a posilňovanie zdrojov miest na ich zlepšenie. Spoločnosť ponúka prvotriedne možnosti vytvárania sietí a vzdelávania so silným zameraním na vedúcich miest a ich priority. V úzkej spolupráci s technologickou komunitou spája najväčšiu zbierku poskytovateľov inteligentných systémov pre riešenia v oblasti energetiky, infraštruktúry, sietí, správy, údajov, mestskej mobility, zapojenia občanov a riadenia. Tento rok sa odborníci a zástupcovia budú zaoberať radom tém, od kybernetickej bezpečnosti cez zber dát prostredníctvom panelových diskusií, na ktorých čele budú mestskí, akademickí a iní lídri.