Od 7. do 8. októbra 2021 hostila Ekonomická fakulta Technickej Univerzity v Košiciach konferenciu, v ktorej sa stretlo mnoho odborníkov, akademikov v oblasti regionálneho rozvoja, zástupcov regionálnych podnikov a inkubátorov, ekonómov a odborníkov v oblasti financií a verejnej správy za účelom budovania inteligentných komunít na vidieku s využitím informačných a komunikačných technológií ako súčasť rozvoja každej krajiny v rámci projektu Smart Cities. Hlavnou myšlienkou projektu bol prínos inteligencie a nových inovatívnych projektov aj do oblastí vidieku, ktoré majú rovnaké podmienky a potenciál stať sa inteligentnou oblasťou ako mestá, a že táto možnosť nie je výsadou miest. Samozrejme okrem zlepšenia kvality života svojich obyvateľov je cieľom konferencie predovšetkým znížiť počet odchodu mladých ľudí za hranice štátu prostredníctvom vzájomného prepájania obcí, miest a zvýšenia atraktívnosti a priblíženiu sa podmienkam života v zahraničí.