Nordic Edge Expo prináša unikátnu platformu združovania sa tvorcov rozhodnutí, technologických nadšencov, začínajúcich a úspešných podnikateľov a investorov pre naplnenie konceptu inteligentných miest. Zároveň prináša priestor na prepojenie subjektov verejného sektora so súkromnými podnikmi a organizáciami s cieľom výmeny skúseností, prediskutovania výziev a predstavenia úspešných riešení.

Platforma Nordic Edge Expo so sídlom v Stavangeri, štvrtom najväčšom meste v Nórsku, medzinárodne známom ako „energetické hlavné mesto Európy“. Má silnú pozíciu s vysoko kvalifikovanou populáciou a prístupom k technológiám, pričom sa zameralo na rozvoj v iných priemyselných odvetviach. Nórsko bolo medzi prvými krajinami usilujúcimi sa stať motorom vo sfére inteligentných miest. Za primárny cieľ si zvolilo vytvorenie nových pracovných miest. Samotný Stavanger tiež presadzoval väčšiu zodpovednosť voči životnému prostrediu a zlepšenie služieb občanom. Prvé Nordic Edge Expo sa konalo v roku 2015, aby spojilo ľudí rovnakého zmýšľania so zámerom zistiť, čo sa v mestách a komunitách deje a ako je možné ich urobiť múdrejšími s dostupnou technológiou. Prioritou bolo urobiť z Nordic Edge Expo miesto formálnych i neformálnych stretnutí predstaviteľov inteligentných miest v severských krajinách ako hnacej sily pri rozvoji inteligentných, udržateľných a obývateľných miest z dôvodu silného verejného sektora, demokratických hodnôt a úspechu v oblasti inovácií či obchodu.

Tento ročník uskutočnený od 22. do 23. septembra priniesol témy ako Come Clean (Energia), On the Move (Mobilita) či Space and Place (Udržateľné budovy a mestské plánovanie). Jedným z hlavných cieľov Nordic Edge Expo je takisto diskusia na témy zlepšenia prítomnosti a budúcnosti prostredníctvom hľadania nových spoluprác a partnerstiev.

Viac na: https://cities-today.com/industry/nordic-edge-expo-leading-smart-city-event-nordics/