Projekt Smart Cities Accelerate 2021 je udalosťou, kde sa stretávajú odborníci z oblasti informačno-komunikačných technológií a využívajú priestor na získanie najnovších informácií a trendov, ktoré sú hybnou silou digitálnej transformácie a iniciatív v oblasti inteligentných miest. Konferencia zároveň  prináša možnosť, ako sa dostať k novým vedomostiam o inovatívnych aplikáciách z prvej ruky.

Spoločnosť Qualcomm je zameraná na vytváranie prelomových technológií transformujúcich spôsob, akým sa svet spája, počíta a komunikuje. Spoločne s 5G sieťou pracuje na nových inovatívnych produktoch zabezpečujúcich bezpečnejšie mestá, zvyšovanie konektivity pre udržanie spojenia aj vo vzdialených oblastiach, inteligentnú infraštruktúru a technológie. Qualcomm stojí za inováciami, ktoré prinášajú značnú pridanú hodnotu vo viacerých odvetviach pre miliardy ľudí a ich každodenný život.

28. – 29. septembra 2021 sa uskutočnil ďalší ročník tejto konferencie v San Diegu. Jeho hlavnou témou sa stalo zvýšenie miery prepojenia inteligentných miest práve vďaka využívaniu novej 5G siete.

Viac na: https://www.qualcomm.com/company/events/smart-cities-accelerate