9. júna 2020 končiace Chorvátske predsedníctvo v Rade EÚ (HR PRES) publikovalo Závery Rady o formovaní digitálnej budúcnosti Európy, na ktorých tvorbe a pripomienkovaní sa aktívne podieľal aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Prijatie Záverov všetkými členmi Rady EÚ je vyvrcholením snáh a iniciatív HR PRES v oblasti digitálnej transformácie.

Závery Rady o formovaní digitálnej budúcnosti Európy nadväzujú na rovnomenné oznámenie Komisie z 19. februára 2020, ktoré je súčasťou tzv. digitálneho balíčka (Oznámenie Formovanie digitálnej budúcnosti Európy, Oznámenie Európska údajová stratégia a Biela kniha o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere). Dokument je vypracovaný v kontexte opatrení na boj proti pandémii COVID-19. Opiera sa tiež o strategické dokumenty EÚ v oblasti Jednotného digitálneho trhu, digitálnej transformácie, o strategické dokumenty tzv. priemyselného balíčka a Európsku zelenú dohodu.

Závery identifikujú zásadné témy pre budovanie digitálnej budúcnosti Európy, akými sú údaje a cloud; umelá inteligencia; inovačné technológie a digitálne hodnotové reťazce; kybernetická bezpečnosť; 5G/6G a konektivita; udržateľnosť životného prostredia; elektronické zdravotníctvo; Akt o digitálnych službách; mediálna politika; elektronická identifikácia a dôveryhodné služby, verejná správa, štandardy a blockchain; zručnosti a vzdelávanie; medzinárodná dimenzia a digitálne zdaňovanie.

Od 1. júla 2020 preberá predsedníctvo v Rade EÚ Nemecko. V oblasti digitálnej transformácie má za cieľ zamerať sa na prechod na zelené a digitalizované hospodárstvo vrátane využívania ich vzájomných synergií, na umelú inteligenciu, zvyšovanie konektivity, kybernetickú bezpečnosť (vrátane ochrany proti hybridným hrozbám a dezinformáciám), revíziu smernice o bezpečnosti sietí a informácií, ako aj požiadavky minimálnej povinnej úrovne IT bezpečnosti zariadení pripojených na internet.