Vedúca Oddelenia inteligentných miest a regiónov Erika Jankajová sa zúčastnila podujatia Brussels Urban Summit 2023 v belgickom Bruseli. Po organizátorskej stránke ho malo v gescii viacero inštitúcií – Brussels Capital Region, Eurocities, Metropolis a OECD – Champion Mayors for Inclusive Growth Initiative.

Výzvy, ktorým v súčasnosti čelia mestá, sú obrovské – od klimatických zmien, cez migráciu, až po rýchly rast a de/urbanizáciu. Všetky tieto procesy so sebou prinášajú zvyšovanie nárokov na riadenie a hľadanie riešení, čo je často skúškou samotných základov mestského života. Mestá sú však zároveň aj hybnou silou inovácií potrebných pre budúcnosť. Rozhodnutia, ktoré predstavitelia miest a regiónov urobia v najbližších rokoch, určia ich budúcnosť na ďalšie desaťročia.

Bruselský urban summit spojil tri medzinárodné tematické konferencie – 14. svetový kongres Metropolis, výročnú konferenciu Eurocities a šiesty summit starostov OECD za iniciatívu inkluzívneho rastu. Zúčastnilo sa ho celkovo viac ako 2 000 politikov, akademických pracovníkov a zástupcov občianskej spoločnosti zo 600 miest vrátane 140 primátorov miest z celého sveta, aby si vymenili nápady a stanovili priority pre udržateľné, cenovo dostupné a obývateľné mestá.