Dátum: 19. – 20. apríl 2023
Miesto konania: 

Horizont Resort Hotel
Stará Lesná 178
Slovenská republika

Registrácia hostí: 19. apríl 2023 od 12:00 do 13:30, obed od 12:00 do 13:30 hod.
Začiatok programu: 19. apríl 2023 o 14:00 hod.
Predpokladaný koniec: 20. apríl 2023 o 15:00 hod.

Organizátor: Oddelenie inteligentných miest a regiónov, Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
V prípade otázok kontaktuje: smartcity@mirri.gov.sk

 

PROGRAM KONFERENCIE

19.4. 2023

12:00 – 13:30 Registrácia

12:00 – 13:00 Obed

13:45 – 14:30 Úvodný príhovor

 • Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Vladimír Šucha, vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR
 • Michal Mlynár, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov v New Yorku
 • Peter Balík, generálny riaditeľ sekcie inovácii, strategických investícii a analýz HUB, MIRRI SR

14:30 – 14:40 Predstavenie agendy MIRRI SR v oblasti inteligentných miest a regiónov a Akčného plánu inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026

 • Juraj Hošták, riaditeľ odboru inovácii a smart agendy, MIRRI SR

14:45 – 15:45 Panelová diskusia: expertíza a nástroje podpory agendy inteligentných miest a regiónov SR

 • Richard Dlhý, Magistrát mesta Košice
 • Peter Breyl, Košický samosprávny kraj
 • Andrea Rúfusová, Banskobystrický samosprávny kraj
 • Eva Holzová, Magistrát mesta Brna
 • Martin Noskovič, ALAM

15:45 – 16:00 Coffee break

16:00 – 16:15 Prezentácia: Európske centrá digitálnych inovácií – HOPERO

16:15  – 16:30 Prezentácia: Geoportál Prešovského samosprávneho kraja

16:30 – 16:45 Prezentácia: Podpora rozvoja inteligentných miest a regiónov – DG CONNECT

16:45 – 17:00 Prezentácia: Slovak Smart City Cluster (SSCC) 

17:00 – 17:15 Prezentácia: Pripravované možnosti financovania rozvoja inteligentných miest a regiónov

17:15 – 17:30 Prezentácia: Podpora riešení inteligentnej mobility v území, ako prioritná oblasť inteligentnej špecializácie SR

18:30 – 21:00 Večera

20.4. 2023

9:00 – 9:05 Úvodný príhovor, predstavenie agendy druhého dňa konferencie

9:05 – 9:55 Panelová diskusia: Inteligentný rozvoj slovenských miest – potreby a priority mesta

 • Peter Wolf, Primátor mesta Dubnica na Váhom
 • Peter Bročka, Primátor mesta Trnava
 • František Oľha, Primátor mesta Prešov
 • Ján Ferenčák, Primátor mesta Kežmarok  

9:55 – 10:10 Prezentácia: Bratislavské konto

10:10 -11:10 Panelová diskusia: Dáta ako kľúč k rozvoju inteligentných miest a regiónov

 • Martin Tuchyňa, MŽP SR
 • Viktória Šunderlíková, MIRRI SR
 • Katarína Lešková, DEUS
 • Peter Blaas, ANTIK
 • Heliodor Macko, SEAK

11:10 – 11:35 Coffee break

11:35 – 12:35 Panelová diskusia: Smart Urban ekosystém a Smart management

 • Peter Kubovič, ÚVO
 • Rastislav Mráz, Trnavský samosprávny kraj
 • Dušan Tomaško, Košický samosprávny kraj
 • Martina Slivková, Prešovský samosprávny kraj
 • Peter Dolíhal, ENMON APP

12:35 – 12:50 Prezentácia: Living Labs a podpora inovatívnych riešení – TUKE

12:50 – 13:00 Záver oficiálneho programu

13:00 – 14:00 Obed

Akčný plán inteligentných miest a regiónov 2023-2026 si môžete pozrieť na tomto LINKU.