Hostia z celého Slovenska, panelisti z domáceho aj zahraničného prostredia, ale hlavne prínosné diskusie z oblasti inteligentných miest a regiónov. To všetko bolo súčasťou prvého ročníka konferencie „Fórum pre inteligentné mestá a regióny“ pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Konferencia ponúkla unikátnu príležitosť pre predstaviteľov územnej samosprávy, štátnej správy, akademickej obce či záujmových združení sumarizovať súčasný stav budovania inteligentných miest a regiónov a nahliadnuť do tejto problematiky hlbšie. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia inovatívnych spoločností a riešení prostredníctvom prezentačných stánkov.

Účastníci sa v rámci formálnych i neformálnych debát zhodli, že Akčný plán pre inteligentné mestá a regióny na roky 2023 – 2026, resp. jeho implementácia bude jedným z kľúčových krokov rozvoja inteligentnej samosprávy v programovom období 2021 – 2027. Alokácia približne 106 miliónov eur z Programu Slovensko pokrýva financovanie jeho jednotlivých opatrení, pričom sme ako národný koordinátor agendy predstavili aj ďalšie formy a možnosti získavania zdrojov na tzv. smart projekty.

Okrem toho nás v rámci bloku prezentácií vybraní hostia počas oboch dní oboznamovali s príkladmi dobrej praxe, ktoré už nie sú len vzdialenou inšpiráciou, ale reálnym výsledkom spolupráce relevantných aktérov v slovenských podmienkach.

Všetky prezentácie z konferencie nájdete na tomto ODKAZE.

Veríme, že sa spoločne budeme môcť stretnúť na druhom ročníku Fóra pre inteligentné mestá a regióny v roku 2024 a zhodnotiť posun v budovaní inteligentných samospráv, ktorý si všetci želáme.