22. a 23. septembra 2021 sa uskutočnila medzinárodná konferencia „Municipálna V4: SMART agenda po ukončení programového obdobia“ – Staré skúsenosti a nové výzvy pre mestá a obce, ktorej cieľom bola príprava na modernizáciu samosprávy a nového komunálneho manažmentu so zameraním na hodnotenia súčasných skúseností a pripravenosti na manažovanie municipálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce po ukončení súčasného programového obdobia 2014 – 2020 s prihliadnutím na kontext krajín V4, ktoré vo výraznej miere môžu ovplyvniť aktivity miestnej územnej samosprávy v novom programovom období 2021 – 2027.

Viac na: https://www.zmos.sk/prezentacie-z-konferencie-municpalna-v-4–oznam/mid/405616/.html#m_405616