4.augusta 2022 sa v Brne uskutočnilo spoločné rokovanie podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veroniky Remišovej s jej českým rezortným kolegom, podpredsedom vlády pre digitalizáciu a ministrom pre miestny rozvoj ČR (MMR ČR) Ivanom Bartošom. Obaja sa zhodli, že treba naplno využiť prínos súbehu českého predsedníctva v Rade Európskej únie a slovenského predsedníctva v organizácii Vyšehradskej štvorky. Česko sa podľa Bartoša pokúsi počas predsedníctva v Rade EÚ posunúť dopredu problematiky týkajúce sa oblastí digitalizácie, eurofondov, energetickej efektívnosti a pod.

Jednou z tém diskusie s českým vicepremiérom bola oblasť digitalizácie. Slovenská ministerka ocenila, že české predsedníctvo má v tejto oblasti tie isté priority ako Slovensko. „Či už ide o Akt o umelej inteligencii alebo Akt o digitálnych službách, ktorý nám umožní viac ochrániť online priestor pred zverejňovaním nezákonného obsahu a nepriateľskej propagandy,“ priblížila.

Perspektívna spolupráca SR a ČR sa podľa Remišovej črtá aj pri zavádzaní koncepcie Smart City pre rozvoj inteligentných miest a regiónov. Či už ide o informačné a automatické systémy zlepšujúce cestnú premávku a zvyšujúce jej bezpečnosť, prinášajúce lepšiu starostlivosť o zeleň či čistotu ovzdušia, alebo zavádzajúce vyspelé digitálne služby pre občanov. Ministra Bartoša potešilo, že rovnako ako keď sa Česko pre inšpiráciu obracalo do zahraničia, stavajú aj Slováci svoje programy na zavedených modeloch z iných krajín, ktoré majú so smart riešeniami bohaté skúsenosti. Obaja politici ich označili za dôležitú súčasť napredovania samospráv. „Vedenie miest v 21. storočí má byť smart. Či už je to doprava, regulácia verejného osvetlenia a môžu to byť okrem iného aj systémy zavlažovania mestskej zelene, ktoré sa v dnešných časoch ukazuje ako kľúčové“, vymenoval príklady Bartoš. Spomenul tiež fínsky systém 6Aika založený na mestách zdieľajúcich skúsenosti z inteligentných riešení, pričom MIRRI SR takisto aktívne kooperuje s predstaviteľmi tejto platformy.

Z pohľadu priorít CZ PRES EÚ v rámci vecnej zodpovednosti MMR ČR sú v kontexte regionálneho rozvoja vrátane oblasti Smart Cities akcentované tieto témy: budovanie inovačného prostredia smerom k zaisteniu efektívneho rozvoja regiónov a miest aj v súvislosti s konceptom Smart Cities a rozvojom funkčných území metropolitných oblastí a aglomerácií, pokračovanie v znižovaní rozdielov medzi regiónmi a podpora hospodársky a sociálne ohrozených území, usilovanie o implementáciu strategických rámcov (ako napr. Územná agenda 2030, Nová Lipská charta, Dohoda z Ľubľany, Deklarácia z Davosu či Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ do roku 2040). CZ PRES EÚ už v úvode svojho predsedníctva zorganizovalo viaceré zaujímavé podujatia, medzi nimi napr. workshop „Digitalizace a inovace pro města všech velikostí“, ktorý usporiadalo v spolupráci s European Urban Knowledge Network Policy Lab a na ktorom vystúpili zástupcovia organizácie Eurocities, Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre komunikačné siete a technológie (DG CONNECT), kancelárie EÚ pre južné Švédsko so sídlom vo fínskom Turku a tiež zástupca programu Digitálna transformácia a Európa vo VNG (Asociácia holandských obcí). Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje hlavná konferencia CZ PRES EÚ s názvom „Inovativní region – příležitosti a výzvy“, ktorá sa uskutoční v prvej dekáde novembra 2022 a ktorá má za cieľ diskutovať o rozvoji územia s dôrazom na inovácie, budovanie a kultivovanie inovačného prostredia a zlepšenie podnikateľského prostredia. Súčasťou konferencie bude nielen prenos teoretických poznatkov, ale tiež prenos know-how a dobrej praxe z územia.