Expertná platforma ako jeden z podporných mechanizmov ponúka odbornú a poradenskú činnosť subjektom samosprávy v oblasti inteligentného rozvoja miest a regiónov. Samosprávam je k  dispozícii tím skúsených expertov z týchto sfér:

  • regionálny rozvoj
  • projektový manažment
  • strategické plánovanie a inovácie
  • doprava a mobilita
  • životné prostredie
  • sociálne služby a vzdelávanie
  • verejné služby

Ak máte záujem o akúkoľvek radu, pomoc či usmernenie, využite náš formulár (v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“), ktorý sa dostane priamo ku konkrétnemu expertovi a ten vám následne pomôže nájsť odpovede na vaše otázky. V prípade, že poznáte vo svojom okolí profesionála vhodného pre expertnú platformu a chcete nám ho odporučiť, ozvite sa nám na smartcity@mirri.gov.sk – za vaše tipy vopred ďakujeme!