Magazín D!CITY ponúka 65 strán zaujímavého obsahu na tému budovania inteligentných miest a regiónov v jeho tohtoročno už druhom vydaní.

Povšimnutiahodná publikácia z dielne tvorcov slovenskej platformy CitySys, ocenenej v súťaži Chytrá města pro bodoucnost 2018 organizovanej českým Smart City Inovations Inštitútom za najlepší projekt zo Slovenska, prináša viacero rozhovorov, prezentácií a príspevkov, od ktorých možno očakávať pokračovanie už v najbližšom čase.

Magazín je dostupný v jeho slovenskej a anglickej verzii:

https://www.dropbox.com/sh/j8s7gxtr8dpvjwp/AAAL9T29fOPldHV1akdP3uZJa?dl=0