S hlásením podnetov na zlepšenie verejného priestoru pomáha už niekoľko rokov projekt Odkaz pre starostu, vďaka ktorému môžu obyvatelia participovať priamo a aktívne na skvalitňovaní spoločného priestoru.

Pomocou mobilnej aplikácie alebo portálu odosiela jej používateľ podnet s fotografiou a popisom, ktorý administrátor Odkazu pre starostu skontroluje a odošle samospráve. Samospráva môže pomocou prehľadného systému správy podnetov problém efektívne riešiť, informovať o tom občanov a verejne s nimi komunikovať. Odkaz pre starostu spojil od spustenia portálu v roku 2010 už viac ako 100 miest a obcí na Slovensku, vrátane všetkých krajských miest, a spoločne tak prišli s riešením desiatky tisíc podnetov od obyvateľov.

Inštitút SGI ako prevádzkovateľ mobilnej aplikácie a portálu v súčasnosti disponuje aj nadstavbovou platformou podporenou i cez operačný program Efektívna verejná správa. Táto profesionálna nadstavba na správu podnetov umožňuje rozsiahle štatistiky, prácu s dátami, priraďovanie podnetov jednotlivým pracovníkom vrátane ich termínov, systém správy úloh, rovnako možnosť odosielania oznamov. Počas rokov fungovania Odkazu pre starostu projekt zapracoval viaceré návrhy miest a obcí tak, že samosprávy dnes dokážu pracovať s podnetmi obyvateľov omnoho efektívnejšie a robiť systémové rozhodnutia v dohľadnejšom čase.

Viac: Odkaz pre starostu