Mesto Galanta sa zapojilo do medzinárodného projektu Geothermal Communities (GEOCOM), ktorého cieľom bolo demonštrovať najlepšie dostupné technológie pre využívanie geotermálnej energie v kombinácii s inovatívnymi opatreniami energetickej efektívnosti a integráciou niektorých ďalších obnoviteľných zdrojov energie. V rámci mesta Galanta bol projekt zameraný na zateplenie ako aj vybudovanie malých fotovoltaických elektrární na strechách budov, ako aj spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie pre reinjektáže geotermálnej vody.

Všetky informácie o projekte nájdete TU.