V Malackách pribudlo nové záchytné parkovisko s kapacitou 91 miest. Parkovacie miesta disponujú senzormi, ktoré budú signalizovať ich obsadenosť, a nový systém bude vodičov navádzať na voľné parkovacie miesta prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Ide o príspevok k trvalo udržateľnej mobilite podporený cez Integrovaný regionálny operačný program z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorého celkové náklady v sume takmer 760 000 EUR spolufinancovalo mesto Malacky v pomere 5 %. Zriadeniu takéhoto parkoviska predchádzalo vykúpenie priľahlých pozemkov, pričom myšlienkou bolo vystavať na získaných pozemkoch aj parkovací dom, ktorý ale neskôr musel ustúpiť podmienkam financovateľnosti v zmysle vyhlásenej výzvy z operačného programu.

Iniciatíva mesta uprednostňovať verejnú osobnú dopravu hlavne pre cestujúcich na trase Malacky Bratislava, počíta s monitorovaním miest prostredníctvom bezpečnostných kamier napojených na mestskú políciu. Pričom v tesnej blízkosti záchytného parkoviska by malo onedlho vzniknúť aj zastrešené parkovisko pre bicykle.

Viac: Mesto odovzdalo do užívania nové záchytné parkovisko