Súťaž „Chytrá města pro budoucnost“ je poprednou súťažou svojho druhu v Českej republike. Hlavným cieľom je propagácia konkrétnych projektov a dlhodobých stratégií celostných modelov Smart City. Je určená nielen pre mestá, ale aj obce a kraje, ktoré sa chcú zapojiť do zdieľania dobrej praxe pri využívaní postupov a trendov pri dlhodobo budovanej koncepcii Smart City.

Tretí ročník prestížnej súťaže konaný 13. decembra 2019 ocenil realizované Smart City riešenia na území Českej republiky ale aj mimo nej. Súťaž organizuje Smart City Innovations Inštitút pod záštitou Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky, Zväzu miest a obcí Českej republiky a Asociácie krajov Českej republiky.

Ocenenie SMART CITY PROJEKT 2019 a CHYTRÉ MĚSTO 2019 nad 200.000 obyvateľov získalo hlavné mesto Praha spolu s mestskou spoločnosťou, za projekt „Inteligentný zvoz odpadu“. Projekt je založený na technológii slovenskej spoločnosti SENSONEO a digitalizuje službu riadenia zvozu odpadu. Vo výsledku riešenie umožňuje kontrolovať stav naplnenosti 420 podzemných nádob na separovaný odpad a optimalizovať ich zvoz. Okrem mesta a mestských služieb sú dáta prístupné aj občanom cez mestskú aplikáciu Golemio, ktorá im umožňuje navigovať sa k najbližšiemu voľnému kontajneru pre konkrétny typ odpadu.

Konzorcium spoločností s názvom Pixwell & Intelligent Solutions uspelo s riešením digitálneho modelu vybraných kompetencii krajov v rámci projektu „Urbánný model miest a krajov/digitálne dvojča územia“ a získalo ocenenie SLOVENSKÝ SMART CITY PROJEKT ROKU 2019. Ide o projekt komplexnej dátovej IoT platformy inteligentných riešení územia s aplikačnou výhodou tzv. digitálneho dvojčaťa mesta, či kraja.

V tomto prípade ocenené konzorcium nadväzuje na minuloročne úspešnú IoT platformu CitySys z dielne spoločnosti OMS, ktorej organizátor súťaže udelil ocenenie SLOVENSKÝ SMART CITY PROJEKT ROKU 2018.