Magazín a platforma City:One ako nástupca českého magazínu Smart Cities založeného v r. 2013 ponúka širokej verejnosti možnosť prezentovať chytré riešenia prostredníctvom ich stránok. Mestá a kraje tu môžu nájsť vhodné osoby, firmy, inšpiráciu k tvorbe chytrého mesta, zadávaciu dokumentáciu, partnerské mestá a samozrejme zdieľať svoje znalosti, skúsenosti, udalosti, výsledky alebo vyhlasovať výzvy. Mestá a kraje majú možnosť prezentovať sa na platforme bezodplatne.

City:One je určený takisto pre súkromný sektor, ktorý tu môže prezentovať svoje riešenia, referencie, hľadať vhodných partnerov a samosprávu pre pilotné projekty. Jednotlivci sa na platforme prezentujú zdarma. Spoločnostiam sa ponúka bezplatná prezentácia vo vymedzenom množstve.

Magazín a platforma City:One okrem toho prináša spravodajstvo sledujúce inovačné zámery miest zo zahraničia, ale ukazuje aj príklady zaujímavých riešení z Českej republiky a okolitých štátov strednej a východnej Európy. Platforma okrem toho ponúka komerčné služby pri poradenstve, príprave a podpore chytrých riešení. Poskytuje prezentácie, organizáciu konferencií, tiež školenia.

Prístup k vydaniu: