Magazín a Platforma City:One ako nástupca českého magazínu Smart Cities založeného v r. 2013 dnes ponúka možnosti pre mestá a kraje prezentovať ich vízie a strategické ciele, tím, projekty, lokálne startupy či inovatívne firmy. Mestá a kraje tu môžu nájsť vhodné osoby, firmy, inšpiráciu k tvorbe chytrého mesta, zadávaciu dokumentáciu, partnerské mestá a samozrejme zdieľať svoje znalosti, skúsenosti, udalosti, výsledky alebo vyhlasovať výzvy. Mestá a kraje sa na platforme prezentujú zdarma.

City:One je určený takisto pre súkromný sektor, ktorí tu môžu prezentovať svoje riešenia, referencie, hľadať vhodných partnerov a samosprávu pre pilotné projekty. Jednotlivci sa na platforme prezentujú zdarma. Spoločnostiam sa ponúka bezplatná prezentácia vo vymedzenom množstve.

Prináša spravodajstvo sledujúce inovácie miest v zahraničí, ale ukazuje aj príklady zaujímavých riešení z Českej republiky a okolitých štátov strednej a východnej Európy. Platforma okrem toho ponúka komerčné služby pri poradenstve, príprave a podpore chytrých riešení. Poskytuje prezentácie, organizáciu konferencií, školenia…

Prístup k vydaniu: