IMD Smart City Index je prvý globálny index hodnotiaci „Smart“ úroveň miest, ktorý posudzuje mestské oblastí aj na základe vnímania občanov. To, ako občania vnímajú rozsah a vplyv úsilia o to, aby ich mestá boli inteligentné, je v hodnotení vyvažované hospodárskymi a technologickými aspektmi.

V roku 2017 sa dve inštitúcie, International Institute for Management Development (IMD) a Singapore University of Technology and Design (SUTD), rozhodli spojiť svoje sily, aby vytvorili index inteligentných miest ponúkajúci vyvážené zameranie na hospodárske a technologické aspekty inteligentných miest na jednej strane a „humánny rozmer“ inteligentných miest (kvalita života, životné prostredie, inklúzia) na strane druhej.

Celkovo prvé vydanie tohto indexu IMD Smart City Index 2019 prináša IMD World Competitiveness Center’s Smart City Observatory v spolupráci so SUTD a zaraďuje 102 miest z celého sveta. Medzi top 10 miest v roku 2019 patria: Singapur (1.), Zürich (2.), Oslo (3.), Ženeva (4.), Kodaň (5.), Auckland (6. miesto), Taipei (7. miesto), Helsinki (8. miesto), Bilbao (9.) a Dusseldorf (10.). Svoje miesto v indexe si našla aj Bratislava ako 84. v poradí medzi hodnotenými mestami.

Spoločnou prácou IMD a SUTD je aj vydanie publikácie Sixteen shades of Smart zahŕňajúcej 16 prípadových štúdií, pokrývajúcich Áziu, Tichomorie a zvyšné časti sveta. Publikácia ponúka súbor štúdií inteligentných miest v rôznych fázach rozvoja, ktoré poskytujú rozmanitú medzinárodnú základňu skúseností, a tiež dôležité ponaučenia o tom, ako zvýšiť hodnotu a jedinečnosť indexu inteligentných miest…

Viac: Discover IMD Smart City Index & SIXTEEN SHADES OF SMART