Inteligentné mestá budú pozostávať z mnohých inteligentných prvkov, ktoré musia spolupracovať. Predovšetkým, ale spoluprácu musia na intenzívnej báze vykonať aj mestá navzájom. Na podporu rozvoja inteligentných miest je potrebný spoločný projekt na uľahčenie logistiky. Je nevyhnutná vzájomná spolupráca medzi mestami pre vytvorenie ideálneho poskytovania služieb cez hranice a regióny. V súvislosti s týmito iniciatívami Európska rada, Deloitte a Univerzita UK Leuven nedávno zverejnili Návrh európskeho rámca interoperability pre inteligentného mestá a komunity (EIF4SCC).

Cieľom nového európskeho rámca EIF4SCC je poskytnúť lídrom miestnej správy v Európskej únii, zásady odporúčania vrátane prípadov praktického použitia. Súčasne predloží model pre poskytovanie verejných služieb naprieč doménami, mestami, regiónmi a hranicami. Nedostatok interoperability vedie k fragmentovaniu služieb na miestnej úrovni a tiež k nedostatočnej komunikácií. Publikovaná verzia európskeho rámca obsahuje 5 aspektov interoperability:

  • Technická prevádzkyschopnosť: Snaha o otvorené štandardy s cieľom zabezpečiť, aby sa mestá mohli spájať a komunikovať pomocou dostupných inteligentných systémov.
  • Sémantická prevádzkyschopnosť: Akákoľvek výmena údajov medzi obcami zostáva jasná a nezmenená
  • Organizačná prevádzkyschopnosť: Dokumentácia je životne dôležitá pre zabezpečenie transparentného procesu a zosúladenie procesov pomáha pri výmene informácií.
  • Právna interoperabilita: Pretože mnoho miest pracuje mimo vlastných hraníc, tento konkrétny cieľ zaisťuje, že budú schopné spolupracovať napriek právnym rozdielom.
  • Kultúrna interoperabilita: Malý svet robí kultúrnu citlivosť a porozumenie neodmysliteľnou súčasťou práce s inými entitami a regiónmi.

Implikovaná šiesta oblasť – správa interoperability – zaisťuje, že jasné a presné opatrenia zabezpečia, aby miestne orgány mohli podniknúť potrebné kroky na prispôsobenie štruktúr tak, aby vyhovovali nuansám ich konkrétnej oblasti.

Viac: https://www.rtinsights.com/eu-publishes-smart-cities-proposal-for-interoperability/