Londýn, hlavná metropola, Spojeného kráľovstva sa môže pýšiť dosiahnutím prvého miesta v rebríčku najlepších inteligentných miest s populáciou viac ako 3 milióny ľudí za rok 2021 a to vďaka vykonanej analýze údajov o mobilite, technológiách podnikaní a životnom prostredí, pričom Londýn predbehol velikánov ako sú New York alebo San Francisco.

Vyplýva to z nového indexu spoločnosti EasyPark, ktorý je zostavený na základe verených údajov odhaľujúcich, ktoré mestá  najlepšie prijímajú nové technologické riešenia na zlepšenia svojej udržateľnosti a obývateľnosti. Index hodnotí mestá zo 100. pričom zohľadňuje 14 faktorov, ktoré prispievajú k podnikateľskému, environmentálnemu a spoločenskému pokroku. Najvyššie umiestnenie Londýna v oblasti rozvoja inteligentných miest vyplýva z výsledkov v oblasti inovácií v parkovaní, reakcie na klímu a čistej dopravy. Londýnsky záväzok digitalizovať cestovanie, implementovať zóny s nízkymi emisiami a investovať do ekologickej verejnej dopravy odlišuje mesto od globálneho lídra v oblasti inteligentnej udržateľnosti.

Rebríček „Mestá budúcnosti“ je rozdelený do troch skupín s veľkými, strednými a malými mestami. Vo všetkých troch kategóriách si Londýn vybudoval výborné výsledky a zabezpečil si postup z 10 miesta aj vďaka rýchlemu prijímaniu technologických riešení. Popri technologickému pokroku Spojené kráľovstvo vyniká aj v oblasti zmeny životného prostredia stanovením ambiciózneho cieľa: Zákazu predaja benzínových a naftových vozidiel do roku 2030.

Viac: https://regiony.zoznam.sk/pripravuje-sa-velka-dopravna-revolucia-na-slovensku-v-tatrach-bude-zakaz-vjazdu-individualnej-dopravy/