12. 08. 2019

Smart street lighting powered by direct current

Inteligentné pouličné osvetlenie na jednosmerný prúd napájané udržateľnou veternou a solárnu energiou je projektom amsterdamskej prístavnej oblasti. Týmto spôsobom dokáže ušetriť náklady a energiu, zároveň poskytuje občanom svetlo, keď ho potrebujú.

Všetko o projekte
12. 08. 2019

Comfort Cooling residential buildings

Trvalo udržateľné vykurovanie a chladenie pre novopostavené stavby je výsledkom partnerstva samosprávy a súkromného sektoru, ktoré umožňuje použitie teploty priľahlej rieky na chladenie budov a obydlí jedného z amsterdamských dištriktov Houthaven.

Všetko o projekte
30. 05. 2019

The Smart Cities Information System

The Smart Cities Information System (SCIS) je platforma na výmenu údajov, skúseností a know-how o na spolupráci pri vytváraní inteligentných miest, ktoré poskytujú svojim občanom vysokú kvalitu života v čistom, energeticky účinnom a ekologicky priaznivom prostredí. SCIS spája projektantov,…

Všetko o projekte