08. 10. 2021

NetZeroCities 2030: Projekt Európskej únie k prechodu na čisté nulové emisie

Nový projekt NetZeroCities uskutoční svoju cestu do klimatických neutrálnych miest do októbra 2021. Štvorročný projekt, ktorý koordinuje EIT Climate-KIC bude podporovať európske mestá v drastickom znižovaní emisií skleníkových plynov s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu ako…

Všetko o projekte
29. 09. 2021

Projekt CityxChange – pozitívne energetické riešenia

Projekt predstavuje unikátnu platformu ako vytvoriť z udržateľných a inteligentných miest oblasti priaznivých pre klímu. Cieľom celého projektu je dosiahnutie úplnej transformácie miest a prejsť na čistú energiu do roku 2050 prostredníctvom vytvorenia pozitívnych energetických oblastí…

Všetko o projekte
28. 09. 2021

Byť SMART nie len IN – je to cesta!

Vytvorenie SMART City predstavuje príležitosť, ktorú chce využiť a zrealizovať každé mesto. Dôležité je predovšetkým urobiť z mesta funkčné mesto pre svojich obyvateľov s cieľom zlepšenia a zjednodušenia ich životov. Týmto postupom sa riadil aj mesto Kolín, ktoré má iniciatívu…

Všetko o projekte