29. 01. 2019

SHARING CITIES

Sharing Cities nie je len projektom ale predstavuje komplexný program, ktorý slúži na financovanie komplexných aktivít v rámci premeny miest na inteligentné samosprávy. Projekt obsahuje široké spektrum aktivít od obnovy budov, zdieľania elektrických áut a bicyklov, inštalácia inteligentných…

Všetko o projekte
29. 01. 2019

ENTROPY

Cieľom projektu Entropy bol dizajn a zavedenie inovatívneho IT ekosystému zameraného na zlepšenie energetickej efektívnosti prostredníctvom lepšieho porozumenia, zvýšenia angažovanosti a zmien v správaní spotrebiteľov. Projekt sa zameral na zber dát z rôznych dátových zdrojov, analýzu…

Všetko o projekte
29. 01. 2019

PITAGORAS

Projekt PITAGORAS sa zameriaval na efektívnu integráciu mestských štvrtí s priemyselnými parkami prostredníctvom tzv. inteligentných tepelných sietí (smart thermal grids). Boli vytvorené a otestované technológie a koncepty pre spätné získavanie odpadového tepla s nízkou a strednou…

Všetko o projekte