Dokument poskytuje základný prehľad tém týkajúcich sa agendy rozvoja inteligentných miest a regiónov na Slovensku. Okrem toho sprostredkúva informácie o podporných mechanizmoch, ktoré bude MIRRI SR poskytovať samosprávam v procese ich transformácie na moderné, ekologické a konkurencieschopné územné jednotky.

 

Na stiahnutie: Sprievodca_web