Dokument prináša v štyroch kapitolách odporúčania a rady pre zainteresovaných aktérov v procese prípravy, resp. tvorby projektov z oblasti inteligentného rozvoja samospráv. V prvej z nich kladie dôraz na tri základné princípy ich úspešnosti – interoperabilitu, otvorené údaje a manažment dát. Druhá kapitola sa zaoberá využitím dát v rôznych sférach, napr. v riadení, ekonomike, mobilite, občianskej participácii a pod. Tretia je zameraná na konkrétnych 12 krokov smerujúcich k naplneniu cieľov v budovaní inteligentnej samosprávy a napokon posledná, štvrtá kapitola zahŕňa desatoro všeobecne užitočných rád pre samosprávy z prostredia projektového manažmentu.

K dispozícii tu: Sprievodca tvorbou smart projektov.pdf – Disk Google