Oddelenie inteligentných miest a regiónov tiež pripravilo komplexný dokument zameraný na využitie IoT v rámci inteligentnej samosprávy. Hlavnými nástrojmi sú v tomto smere IKT systémy, platformy pre manažment mestských služieb, inteligentné dopravné systémy, inteligentná správa budov, energetická efektívnosť a pod. Vo všeobecnosti ide o určitý druh návodu pre samosprávy s cieľom zlepšiť implementáciu IoT prvkov v každodennom fungovaní našich miest a regiónov.

Využitie IoT v rámci inteligentnej samosprávy