V termíne od 27. februára do 29. mája 2020 sa mohli mestá EÚ zapojiť do iniciatívy The 100 Intelligent Cities Challenge (ICC), čím prejavili záujem pripojiť sa ku komunite, ktorá využíva pokročilé technológie na riešenie úloh spojených s COVID-19 a na rekonštrukciu ekonomiky ekologicky inteligentným a udržateľným spôsobom. Iniciatíva Európskej komisie týmto prináša možnosť zlepšiť kvalitu života a vytvoriť nové príležitosti pre ekonomiku zainteresovaných strán.

Tím ICC prijal celkovo 130 žiadosti miest alebo konzorcií miest, z ktorých po starostlivom zvážení vybral 88 žiadosti. Vybrané tzv. Core Cities sa zúčastnia skupinových školení a série podujatí na vysokej úrovni v nasledujúcich 2 rokoch. Súvisle získajú na mieru šité poradenstvo, odbornú podporu, prístup ku katalógu poradcov a partnerských miest, nástroje na budovanie kapacít s cieľom riadiť prioritné politické ciele a zavádzanie vyspelých technológií na dosiahnutie ekologického, inteligentného a udržateľného rastu. Štart iniciatívy ICC sa očakáva na 28. septembra 2020.

Viac: Announcement of selected ICC cities