Prístup k financovaniu je kľúčom k premene plánov trvalo udržateľného rozvoja miestnych samospráv. Za účelom sprehľadniť informácie o finančných možnostiach riadených Európskou úniou, členskými štátmi a kľúčovými finančnými inštitúciami ako je napr. EIB, prichádza prostredníctvom svojich stránok iniciatíva Covenant of Mayors. Konkrétne The EU Covenant of Mayors for Climate & Energy spájajúca od r. 2008 tisíce miestnych samospráv, ktoré sa dobrovoľne zaviazali plniť ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky.

Covenant of Mayors sa snaží na svojich stránkach podporiť komunity jasnými a praktickými informáciami o grantových a finančných možnostiach podpory projektov. Prináša interaktívneho finančného sprievodcu zhromažďujúceho informácie, ktoré mestám pomáhajú lepšie rozumieť riešeniu dostupného financovania. Okrem nich, obsahuje informácie o podporných službách, objavných systémoch financovania, tiež príkladov dobrej praxe.