Slovensko sa môže do roku 2030 stať skutočne modernou krajinou, ak bude pri podpore miest a obcí využívať inteligentné technológie. O téme Smart Cities hovorila na konferencii týždenníka TREND venovanej práve tejto oblasti generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán (CKO) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Denisa Žiláková. Téma inteligentných miest je podľa nej jednou z priorít Slovenska pri príprave partnerskej dohody pre nové programové obdobie na roky 2021 – 2027.

„Úrad podpredsedu vlády už robí viaceré aktivity, ktorými na Slovensku podporuje inteligentné mestá. A to bez ohľadu na to, že je oblasť Smart Cities aktuálne jednou z priorít pre využívanie eurofondov pre najbližšie programové obdobie. Ministerstvá, ktoré sú zodpovedné za riadenie jednotlivých operačných programov, vyhlásili viaceré výzvy zamerané na rozvoj inteligentnej samosprávy za viac ako 350 miliónov eur,“ vysvetlila Denisa Žiláková.

Téma Smart Cities však nie je len prioritou Slovenska, ale aj celej Európskej únie. Obsahovo sa týka štyroch z piatich cieľov, ktoré Európska komisia (EK) predstavila pre nové programové obdobie. Len napríklad na udržateľný rozvoj miest by malo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja putovať šesť percent z celej jeho alokácie. Samospráva však bude vedieť využiť financie aj z iných cieľov, ktoré EK predstavila.

ÚPVII prevádzkuje internetový portál www.smartcity.gov.sk, na ktorom nájdu žiadatelia, mestá a obce, ako aj verejnosť všetky potrebné informácie o výzvach i téme inteligentných miest. Na webe sú tiež zosumarizované možnosti financovania aktivít v oblasti Smart Cities nielen z fondov Európskej únie, ale aj z iných dostupných zdrojov.

„V novom programovom období chceme vo väčšej miere využívať aj návratné formy financovania a ďalej rozvíjať spoluprácu s Európskou investičnou bankou, s ktorou sme v máji podpísali memorandum o spolupráci. Táto spoločná dohoda, ktorá poskytne svoje know-how a expertov, nám umožní, aby sme využili značný investičný potenciál, ktorý na Slovensku v oblasti Smart City existuje,“ doplnila na záver generálna riaditeľka sekcie CKO Denisa Žiláková. Spoločné memorandum nám tiež podľa jej slov pomôže v tom, aby sme v novom programovom období efektívne využili európske fondy práve pre udržateľný rast miest a regiónov založený na nízkouhlíkovej ekonomike.