The 100 Intelligent Cities Challenge (ICC) je jedinečnou príležitosťou pre mestá EÚ, aby sa pripojili ku komunite, ktorá využíva pokročilé technológie na riešenie úloh spojených s COVID-19 a na rekonštrukciu ekonomiky ekologicky inteligentným a udržateľným spôsobom. Iniciatíva Európskej komisie prináša možnosť zlepšiť kvalitu života a vytvoriť nové príležitosti pre miestnu ekonomiku.

ICC stavia na pozitívnych ohlasoch svojho predchodcu The Digital Cities Challenge, ktorá pomohla 41 mestám EÚ vypracovať strategickú víziu a plán digitálnej transformácie. ICC mestá dostanú kvalitné na mieru šité poradenstvo, odbornú podporu, prístup k sieťam poradcov a partnerských miest, nástroje na budovanie kapacít s cieľom riadiť prioritné politické ciele a zavádzanie vyspelých technológií.

Výzva na vyjadrenie záujmu je otvorená do 29. mája 2020.

Viac: The 100 Intelligent Cities Challenge