Platforma pod vedením Európskej komisie – The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) vyhľadáva koncepty projektov, ktoré vyžadujú financovanie a spĺňajú požiadavky členskej siete investorov EIP-SCC.

Výzva na predloženie konceptov
Rozhliadate sa po investícií v oblasti energetiky, dopravy a mobility, alebo informačných a komunikačných technológiách? Je vaše mesto pripravené redizajnovať niektoré mestské oblasti? Pracuje vaša spoločnosť na projekte inteligentného mesta? Ak dokážete odpovedať „áno“ na niektorú z uvedených otázok alebo ak máte koncept projektu, ktorý je dostatočne vyzretý na to, aby sa dostal k investorovi, nečakajte a odošlite váš nápad prostredníctvom formulára EIP-SCC!

Na posúdenie prichádzajúcich projektových nápadov sa používajú nasledujúce úrovne zrelosti projektu (PML):

PML 1 – Identifikovaný potenciálny projekt vhodný na intervenciu
PML 2 – Kvantifikovaný potenciálny projekt (audit, štúdia, porovnávania atď.)
PML 3 – Odhadovaná investícia do projektu a identifikované vhodné obchodné modely
PML 4 – Vypracovaný technický projekt alebo obchodný prípad
PML 5 – Pripravený projekt
PML 6 – Vytvorené požiadavky na investičnú ponuku alebo výberové konanie, schválený projekt

EIP-SCC sa zaujíma o prijímanie projektových konceptov od úrovne zrelosti PML 3 alebo viac. Napriek tomu sú vítané aj ostatné úrovne zrelosti.

Ako to funguje
Po vyplnení a odoslaní formulára, tím EIP-SCC preskúma podanie, obráti sa na vás s prípadnými otázkami a po vyriešení odošle koncepciu projektu investorom, ktorým zodpovedá investičná stratégia podľa typu projektu. V prípade záujmu od investora, je nadviazaný kontakt s investorom. Tieto rozhovory sa zvyčajne uskutočnia počas osobných stretnutí, ktoré sú pravidelne plánované.

Ak projekt ešte nie je pripravený
Žiadny problém! EIP-SCC ponúka prehľad existujúcich riešení, ktoré môžete preskúmať a nechať sa inšpirovať. Ďalej sa môžete zapojiť do komunity EIP-SCC a formovať svoj projektový nápad tak, aby bol dostatočne vyzretý na to, aby sa dal do súladu s investormi. Počas nasledujúcich mesiacov vám môže byť poskytnutá séria webinárov a kurzov, ktoré vám pomôžu pri formovaní vášho projektu.

Viac: We are looking for your smart city project concepts!