Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 881/15
811 05 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 881/15
811 05 Bratislava

E-mail: smartcity@vicepremier.gov.sk
Webové sídlo: www.vicepremier.gov.sk