Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 881/15
811 05 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Westend Gate | Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

E-mail: smartcity@mirri.gov.sk
Webové sídlo: www.mirri.gov.sk