06. 11. 2019

Spravodlivý odpad – Nižný Hrušov

Obec Nižný Hrušov zavádza motivačný zber odpadu. Obyvatelia, ktorí odpad triedia zaplatia menej, ako tí, ktorí produkujú len komunálny odpad. Takýto množstvový zber je nielen spravodlivejší, ale významne prispieva k znižovaniu objemu odpadu končiaceho na skládkach.

Všetko o projekte
05. 11. 2019

SOM (Správy o meste) – mobilná aplikácia pre občanov

Mobilná aplikácia SOM aktuálne funguje vo viac ako 21 mestách a obciach na Slovensku. Je to prvá platforma v ktorej obyvatelia nájdu všetky dôležité mestské služby na jednom mieste. Aktuálne informácie o dianí v meste získa každý, kto si do svojho mobilného telefónu stiahne aplikáciu…

Všetko o projekte
23. 10. 2019

Preferencia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

Nový komplexný systém aktívnej preferencie mestskej hromadnej dopravy v Žiline má výrazne znížiť meškanie spojov a ušetriť výdavky na palivách. Mesto Žilina spustilo systém v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Žiliny a financovalo ho prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

Všetko o projekte