Vyhlásená výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách

Vyhlásená: 9. septembra 2019
Ukončená: 4. októbra 2019

Operačný program: (Priama podpora)
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Rezort hospodárstva vyčlenil viac ako 1 milión eur na podporu Smart City projektov, ktoré by mali pomôcť zlepšiť život v slovenských mestách. Ide o dotáciu na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. MH SR tak nadväzuje na minuloročnú priamu podporu, v rámci ktorej bolo prerozdelených takmer 500-tisíc eur. Žiadosti je možné predkladať do 4. októbra 2019.

Podrobné informácie o výzve: 

https://www.mhsr.sk/press/ministerstvo-hospodarstva-pokracuje-v-podpore-projektov-smart-city

https://www.mhsr.sk/inovacie/podporne-nastroje/podpora-pri-implementovani-inovativnych-rieseni-v-mestach