Súťaž „Chytrá města pro budoucnost“ je poprednou súťažou svojho druhu v Českej republike. Hlavným cieľom je propagácia konkrétnych projektov a dlhodobých stratégií konceptu Smart City. Je určená nielen pre mestá, obce, kraje, ale aj dodávateľov a užívateľov, ktorí sa chcú zapojiť do zdieľania dobrej praxe pri využívaní postupov a trendov pri dlhodobo budovanej koncepcii Smart City.

Termín pre odovzdávanie prihlášok slovenských záujemcov o súťaž (medzinárodné prihlášky) je určený na obdobie 01.05.2020 – 30.08.2020. Slovenský účastníci môžu nadviazať v tomto prípade na už ocenené projekty Slovákov z predchádzajúcich ročníkov.

Viac o súťaží „Chytrá města pro budoucnost 2020“.