20. 08. 2019

Informatizácia MHD v Bratislave – informačné tabule

S cieľom zatraktívniť verejnú mestskú dopravu vznikol v Bratislave projekt financovaný Dopravným podnikom Bratislavy za podpory hlavného mesta na rozmiestnenie 35 informačných tabúľ na mestských zastávkach MHD.

Všetko o projekte
20. 08. 2019

Koncept parkovacieho systému

Mesto Žiar nad Hronom pripravuje parkovací systém riadený senzormi a vstupuje do záverečnej fázy pred jeho uvedením do praxe.

Všetko o projekte
13. 08. 2019

Metropolitný inštitút Bratislavy je realitou

Metropolitný inštitút má byť centrom inovácií, hnacou silou tvorivosti a nových prístupov, a teda aj kľúčovým nástrojom na reálnu zmenu Bratislavy na mesto, ktoré dokáže konkurovať úrovňou života najvyspelejším metropolám.

Všetko o projekte