Pre rýchlejšie vyhľadávanie použite filter.

Vyhlásená výzva

OPKZP-PO4-SC431-2018-48 – 48. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Vyhlásená: 21. decembra 2018
Ukončená: 28. júna 2019

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj