Juraj Popovič – SAPIE
Predstavenie nového podporného programu HOPERO & EIT Urban Mobility

Mário Popper, Matúš Kipikaša, Jakub Kovář – Prešovský samosprávny kraj
Geoportál Prešovského kraja

Martin Májek – DG CONNECT
Digital transformation at regional and local level

Igor Wzoš – Slovak Smart City Cluster
Budovanie kapacít so zameraním na agendu inteligentných miest a regiónov

Roman Souček, Silvia Musilová – MIRRI SR
Inteligentná mobilita ako kľúč k dostupnej a efektívnej doprave

Juraj Hošták – MIRRI SR
Financovanie rozvoja inteligentných miest a regiónov

Martina Mihalkovičová – Magistrát hlavného mesta Bratislava
Bratislavské konto

Miroslav Michalko – TUKE
Living Labs a podpora inovatívnych riešení