01. 02. 2024

European City Calculator

EU City Calculator je webový nástroj určený na pomoc mestám pri rozhodovacích procesoch a implementácii ich klimatickej stratégie prostredníctvom vizualizácie a simulácie nízkouhlíkových scenárov. Poskytuje ľahko použiteľné rozhranie, ktoré umožňuje mestskej administratíve a…

Všetko o projekte
07. 06. 2022

Udržateľná štvrť Seestadt Aspern vo Viedni

Uhlíkovo neutrálna štvrť Seestadt Aspern sa nachádza v 22. viedenskom obvode a v súčasnosti je jedným z najväčších európskych projektov mestského rozvoja, v ktorom sa testujú a zavádzajú inovatívne koncepty v oblasti kvalitného bývania, sociálneho zabezpečenia, energie a mobility.…

Všetko o projekte
24. 05. 2022

Digitálne dvojčatá pomáhajú v plánovaní rozvoja inteligentných miest

Novým využitím a rozšírením zobrazenia dát po geografických informačných systémoch a geoanalytike, ktoré sú dnes bežne rozšírené v nástrojoch Business Intelligence, sa v posledných rokoch stáva Digital Twin. Jednoducho povedané, ide o IoT platformu ponúkajúcu digitálne…

Všetko o projekte