Pre rýchlejšie vyhľadávanie použite filter.

Vyhlásená výzva

OPKZP-PO4-SC411-2018-41 – 41.VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽoNFP – Výstavba zariadení na: využitie aeroterm., hydroterm. alebo geoterm. energie s použitím tepel. čerpadla; využitie geoterm. energie priamym využitím na výrobu tepla; výrobu a energet. využívanie skládk. plynu a plynu z ČOV

Vyhlásená: 31. mája 2018
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj